MANULAŞ’tan İhale Duyurusu

10.09.2019 tarih ve 2019/467 sayılı Meclis kararı ile Ertuğrul Dayıoğlu Yeraltı Otoparkında yer alan bay-bayan tuvaletleri ihaleye verilecek.

MANULAŞ’tan İhale Duyurusu
banner43

MANULAŞ tarafından yapılan açıklamada ihaleye katılım için gerekli bilgiler verildi.

Şehzadeler ilçesi Ertuğrul Dayıoğlu Yeraltı Otoparkı’nda yer alan bay ve bayan tuvaletleri ihaleye verilecek. MANULAŞ tarafından yapılan açıklamada ihaleye katılım için gerekli bilgiler verildi. 30.10.2019 tarihinde yapılacak olan ihale ile ilgili katılım şartları aşağıdaki gibidir;

1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi.
 3. Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği.
 4. MANULAŞ A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda süresiz teminat mektubu.
 5. Noter tasdikli imza sirküleri.
 6. İdari şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
 7. 2886 sayılı “Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa” göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname.
 8. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 9. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığını gösterir belge.

2-Şirket veya ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;

 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
 3. İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 4. MANULAŞ A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda süresiz teminat mektubu.
 5. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
 7. Ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
 8. “2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa” göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname
 9. İdari şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olmadığını gösterir belge.

3- İdari Şartname mesai saatleri içerisinde MANULAŞ A.Ş. Hizmet binasından temin edilebilir veya www.manulas.com.tr adresinden incelenebilir.(MANULAŞ A.Ş.Ahmet Bedevi Mahallesi 581 Sokak No:1/1 Şehzadeler/Manisa)

4-Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-Arttırımlar 100.00 TL bedel üzerinden yapılacaktır.

6-Taliplilerin ihale günü saat 09.30’da istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir. İlan olunur.

Kaynak: Manisa BŞB Basın Bülteni

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner4