Turgutlu Kurban Hizmetleri Toplantısı Yapıldı İşte Alınan Kararlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2021 yılı kurban hizmetleri komisyon toplantısı yapıldı.

Turgutlu Kurban Hizmetleri Toplantısı Yapıldı İşte Alınan Kararlar

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Müftü Fethullah YAVUZ, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Turgutlu İlçesi Sorumlu Şube Müdürü Ramazan Hakan ULAK, Turgutlu Belediye Zabıta Müdürü Hasan KIZIL, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan HASYİĞİT, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa ÇALLI ve Türkiye Diyanet Vakfı Turgutlu Şubesi Temsilcisi Levent SARIKAYA’nın katıldı.
Yapılan toplantıda Kurban kesim yeri olarak Pazartesi Kapalı Pazar Yeri, Selvilitepe Kapalı Pazar Yeri, Cumartesi Kapalı Pazar Yeri, Ergenekon Mah. Kapalı Pazar Yeri, Turgutlu Kasaba Et Mezbahası Kesim Yeri ile Belediye Temizlik İşleri Şantiyesi belirlendi.

Öte yandan 2021/1 kara no ile yapılan toplantıda alınan kararlar ise şu şekilde oldu;
18.08.2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kurban  Hizmetlerinin  Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” ile 19/06/2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” hükümlerine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev ve sorumululuklarını yerine getirmelerine, gerekli tedbirleri almalarına yönelik olarak kurumlar arası koordinasyonu sağlamasına,   
İlçeye kurbanlık hayvan giriş ve çıkışlarına 05.07.2021 tarihinden itibaren izin verilmesine;
 Kurban alırken dikkat edilmesi gereken konuları ihtiva eden Ek-1 de yer alan bilgiler din görevlilerince vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın organları ve sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır. Komisyon Üyesi kurumların web sitelerinde yayınlanacaktır.
 Turgutlu İlçe Müftülüğünce, Ek-1 ve Ek-2’nin A3 kâğıdı boyutunda çıktısı alınarak cami ilân panolarına asılacak, Turgutlu Belediyesince kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerine asılmak ve astırılmak suretiyle vatandaşlarımız ve ilgililer bilgilendirilecektir. Söz konusu bilgilendirme vekâletle kurban kesim organizasyonu yapan kişi, dernek ve vakıflarla mülkünde kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesimi yapan üreticilere de yapılacaktır.
 İlçemizde Hayvan satış yeri olarak: 
      Koşukırı Mevkiindeki Belediye Çarşısı Yanındaki boş alanın belirlenmesine;
Kurbanlık hayvan satış yerlerinde, yer tahsisi yapılmadan önce kulak küpesi, il dışından gelen hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu, il içinden gelen hayvanlarda ise pasaport kontrolü yapılmasına;
Hayvan satış yerinde, hayvan sağlığı, çevrenin korunması, kamu sağlığı ve kamu güvenliğine ilişkin denetimlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu Belediye Başkanlığınca sağlanmasına; gerekli görülecek tedbirlerin Belediye ekiplerince uygulanmasına;
Turgutlu Belediyesince; kurbanlık hayvan satış yerlerinin ilgili tebliğde bulunan hüküm  doğrultusunda etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek (su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri) şekilde hazırlanmasına,
Turgutlu Belediyesince; Resmi Gazete de yayımlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetleri  Tebliği ekinde yer alan (Ek-5) "Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu ve (Ek-6) "Kurban Kesim Yerleri Kontrol Değerlendirme Formu"nun  her kurban satış ve kesim yeri için doldurulmasına ve bu formların istenildiğinde ibraz edilmek üzere Turgutlu Belediyesince muhafaza altına alınmasına; formların  100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmelerde 60 ve üstü puanla değerlendirilen yerler için "uygunluk belgesi", 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için "uygunsuzluk belgesi" düzenlenmesine, Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine "Standartlara Uygun Değildir" yazısı astırılmasına ve Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzeltenlerin puanın 60'a çıkarmadığı takdirde Komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine;
05.07.2021-20/07/2021 tarihleri arasında, kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında  ve hayvan kesim/satış yapılan yerlerde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından EK-3 kontrol listesi çerçevesinde denetimler gerçekleştirmesine, denetimlere ait raporların dosyasında muhafaza edilmesine,
Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık hayvanların muayene ve kontrolleri yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilmesine, Satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu alınması hususunda yetiştiricilerin bilgilendirilmesine. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara 11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili hükümlerine göre işlem yapılmasına;
Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınan tedbirler uyarınca, sevk öncesinde hayvanların klinik muayenesi yapılmasına, muayenede hayvan hastalığı varlığı ya da şüphesi bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin hayvan hastalığı şüphesi ya da mihrakı nedeniyle oluşturulmuş koruma ve gözetim bölgesi olmaması durumunda, hayvanların sevkine müsaade edilmesine;
Turgutlu Belediyesince; Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, kurban vasfı taşımayan hayvanlar kurban satış yerine alınmayacak ve satışına izin verilmeyecektir. Aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak istenildiğinde ibraz edilmek üzere arşivlenecektir. Yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenecektir. Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılacaktır.
2021 Yılı Kurban Kesim ve Satış yerlerinde COVİD-19 kapsamında alınacak tedbirler;
Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın
önlenmesi, COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanmasına, Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına;
İl Sağlık Müdürlüğü/İlçe Sağlık Müdürlüğünce kurban satış ve kesim yerlerinde COVİD-19 salgını sebebiyle Komisyonlar, İl Pandemi Kurulu ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri almasına;
Turgutlu Belediyesince; Hayvan satış alanının kapılarına ve uygun yerlere, COVİD-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmasına;
Hayvan satış alanlarına; ateş ve solunum sıkıntısı olanların alınmamasına;
Turgutlu Belediyesince; Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek, ateşi 38°C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine;
Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılmasına;
Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulmasını, bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmasına;
Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirleri alınmasına,
Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına,
Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasını,
Kurban Kesim Yerleri olarak;
a) Pazartesi Kapalı Pazar Yeri
b) Selvilitepe Kapalı Pazar Yeri
c) Cumartesi Kapalı Pazar Yeri
d) Ergenekon Mah. Kapalı Pazar Yeri
e) Turgutlu Kasaba Et Mezbahası Kesim Yeri
f) Belediye Temizlik İşleri Şantiyesi
Yukarıdaki tabloda yer alan mekânların Kurban kesim yerleri olarak belirlenmesine; tabloda adı geçen yerlerin ihtiyacı karşılayamaması halinde, Turgutlu Belediyesince yeni kurban kesim yerleri belirlenmesine ve yeni yerlerin, Turgutlu İlçe Müftülüğüne bildirilmesine;
İstenmesi halinde Turgutlu Belediyesince;
a) Büyükbaş hayvanlar için 450,00 TL,
      b) Küçükbaş hayvanlar için 100,00 TL’den fazla olmamak üzere kesim ücreti alınmasına,
15. maddede belirtilen kesim yerleri dışında kurban kesiminin yasaklanmasına; kırsal alanlarda ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla vatandaşların kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, ehil kişilerce kurbanlarını kesebileceklerine;
Belirlenen kesim yerleri dışında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek iki kişilik uzman ekip tarafından gerçek ve tüzel kişilerin kendine ait çiftlik/işletmelerinde kurban satış yapıp kesim hizmeti vermek isteyenlere yönelik bu yerlerin denetlenerek  EK-6 formun doldurulması ve gerekli iznin verilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yetki verilmesine,
Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimlerinin yapılamayacağı ve kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların, kesim sırasında oluşan atıkların, kist hidatik riskine karşı kesilen hayvanların karaciğer ve akciğerlerinin kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmeyeceğinin; bu atıkların hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmesi gerektiğinin vatandaşlara tebliğine;
Turgutlu Belediyesince; kurban satış ve kesim yerlerinde görüntü kirliliği oluşmaması için alınacak tedbirlerle birlikte kurban kesim yerlerinin genel sağlık şartlarına uygunluğunun, dezenfekte edilebilirliğinin, tazyikli suyla yıkama imkânının, zemininde su biriktirmeyen şartlara haiz ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak koşulların sağlanmasına; kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirler ile kurban kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan amacına matuf bir şekilde değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirleri almasına; kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlayarak uygulamaya koymasına;
Turgutlu Belediyesince, hayvan satış ve kurban kesim yerlerinin günlük olarak temizlenmesi ve atıkların alınmasının sağlanmasına;
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesince kendi görev sahalarına giren ve “Kurban Hizmetleri Komisyonunca” belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda veteriner hekim ve araç görevlendirilmesine; Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve ilgili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezinde 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenlenmesine, Kurban kesim elemanı olarak görev almak isteyenlerin bu kurslara katılarak gerekli eğitimi aldıktan sonra “Kurs Bitirme Belgesi” almalarının sağlanmasına. Ayrıca, bu kurslara kurbanlarını kendileri kesecek olanların da katılmalarının teşvik edilerek kursların ilgi görmesi için etkili çalışmaların yapılmasına,
Halk Eğitimi Merkezinde kurslara  katılanlara ve daha önceden bu kurslara katılıp kurs belgesi almış olanların portör muayenelerinin yaptırılması ve muayene kontrollerinin ve onayının İlçe Sağlık Müdürlüğünce verilmesine, portör muayenesi olmayanlara kesim izni verilmemesine;
Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak resmi görevliler için, komisyon üyesi her kurumun kendi görevlileri için tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı”-“Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlemesine;
Bütün Kurban Satış ve Kurban Kesim yerlerinde gerekli denetimleri yapmak üzere;
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Veteriner Hekimler, Mustafa Kemal ALINGAN, Berk OMAYLAR, Halil İbrahim AKBULUT, Süleyman NAL, Sinan UĞUR, Okan YILMAZ, Fatih AYHAN, Ayşe Oya AKDENİZ, Hakan AKDENİZ, İrfan GÖÇER, Erkan ÖNCÜ, Mustafa ÖZSEMERCİ, Veteriner Sağlık Teknikerleri  Mahir YİĞİT’in;
İlçe Sağlık Müdürlüğünden Çevre Sağlığı Teknisyeni Murat KARAKAFA, Şemen AKSÖZEK dönüşümlü olarak,
İlçe Müftülüğünden Dini Konularda rehberlik yapmak üzere İmam-Hatipler Muhammet Fatih KURTULMUŞCAN, Eyüp SAKA, Mustafa ÇAVDAR, Mehmet KURT, Nezir ÇEHT, Mustafa SÜREK ile Müezzin-Kayyımlar Hakan GÜL, Mahmut GÜLTEN, Hüseyin ÖZKUTLU, Mehmet DOĞAN, Sinan DEMİRELLİ’nın dönüşümlü olarak görevlendirilmesine;
Kurban Kesim Elemanı olarak; Tahsin SELVİ, Muharrem KULAN, Neki ÇALIŞKAN, Tuncay ARSLAN, İsmail AYGEN, Ramazan BİLGİÇ, Ali İhsan DOĞRUÇEKER, Ali HOŞÇA KAL, İsmail DUMLUPINAR, Zafer DURUR, Bilal ÖZCAN, Hasan EREN, Akif KURTVURAN, Oğuz KULAN, Tayfun ÇALIŞKAN, İbrahim DEMİRAY, Hasan Hüseyin DEMİRAY, Sadettin ÖNKOL, Nesim KARABULUT, Ali UZAKYOL, Selim ZEYTİNCİLER, Bayram CAN, Halil SINGAR, İlyas ARSLAN, Hamdullah GEZEN, Mehmet BALABAN, Veli YURDAKUL, Mehmet Emin ÇAKIR, Hüseyin UYSAL,  Yakup KILIÇ, Ali ÇAKI, Selim ÇANCI, İsmail DEMİR, Mehmet ŞENCANDAN, Barış ERCAN, Mehmet ÖZDEMİR ve Erkan BİRİŞ’in görevlendirilmesine;
Zabıta Memurları olarak; Erkan SEYREK, Abdullah UYSAL, İsmi Güzel YILDIZLAR, Hasan BAŞBARUT, Ali ZORLUÇAY görevlendirilmesine;
Denetim Komisyonu olarak; İlçe Müftülüğünden Din Hizmetleri Uzmanı Rıdvan KAYAHAN, Murakıp Harun BÖLÜKBAŞI, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan KIZIL, Çevre Sağlığı Teknisyeni Murat KARAKAFA, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli Veteriner Hekim Sinan UĞUR ve Türkiye Diyanet Vakfı Turgutlu Şubesi Temsilcisi Levent SARIKAYA’nın görevlendirilmesine;
İhtiyaç halinde, kesilen kurban etlerinin sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak üzere; Turgutlu Belediyesince yeteri kadar aracın görevlendirilmesine;
Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesinin sağlanmasına.
Gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesine, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanların tercih edilmesi gerektiğinin vatandaşlarımıza bildirilmesine;
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce; özellikle arefe ve bayram günlerinde trafikte oluşabilecek yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satış ve kurban kesim yeri güzergâhlarına ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına;
Kurban satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında, satıcının kurbanlık olarak sattığı hayvanların pasaportlarını ve kurbanlık olarak kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak küpelerini ilgili mahalle muhtarlarının 7 (yedi) gün içinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiğinin Mahalle Muhtarlarına tebliğine;
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce; komisyonun belirlediği yerler dışında ve kırsal alanlarda kesilecek kurbanlıkların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak teslim edilmelerinin sağlanabilmesi için mahalle muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligatta bulunulmasına;
Kesim yerlerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere, 19/06/2021 tarihli ve 31516  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe”  uymayanlar hakkında tebliğin 19. maddesi çerçevesinde cezai işlem yapılmasına,
Kurbanlık Hayvan Satış yerinde görev alacak olan Belediye personeli ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyon sağlamasına;
Turgutlu Belediyesince Kurbanlık Hayvan Satış Yerlerinde yer verilen her bir kotraya, üzerinde hayvan sahibinin adı, işletme numarası, hayvanların nereden geldiğinin yazıldığı tanıtıcı levha takılmasına;
Komisyon Kararlarında hüküm bulunmayan hallerde 19/06/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”  hükümleri geçerli olduğuna, komisyon karaarının ilgili kurumların tebliğine oy birliği ile karar verildi. 01.07.2021

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner4