7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU
7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU - YAPILANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ya da diğer bir deyişle “Yapılandırma Kanunu” 27.05.2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş durumdadır. İlgili yasal düzenleme ile birlikte birçok Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) borcu yapılandırma kapsamında tutulmuştur.
Hangi SGK borçlarının yapılandırma kapsamında olduğunu “7020 SAYILI TORBA YASA-YAPILANDIRMA KANUNU-YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ SGK BORÇLARI” isimli yazımızda belirtmiştik. Kapsamdaki borçları görmek için ilgili yazımıza bakılabilir.
Yapılandırma yasasından faydalanabilmek için başvuru süresi, ödeme süresi-şekli, taksitlendirme vb. bir takım şartlara uymak gerekir aksi takdirde bu imkândan yararlanma hakkı kaybedilebileceği gibi istenen fayda da sağlanamayabilir. Bu doğrultuda yazımızda, yapılandırmada dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğiz.
HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDADIR?
Genel itibariyle 2017 yılının Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olan SGK borçları yapılandırma kapsamındadır.
HANGİ TARİHE KADAR YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPILABİLİR?
Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30.06.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Sosyal Güvenlik Kurumu`na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Yapılandırma kapsamında hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, ilk taksitini 31.08.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde ve en fazla on sekiz eşit taksitte ödemek gereklidir.
PEŞİN ÖDEME HALİNDE İNDİRİM SÖZ KONUSU MUDUR?
Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.
TAKSİT SÜRELERİ NELERDİR?
Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
TAKSİTLENDİRME NEDENİYLE BORCUN HESAPLANMASI FARKLI MIDIR?
Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırma kapsamında belirlenen tutar;
Altı eşit taksit için (1,045),
Dokuz eşit taksit için (1,083),
On iki eşit taksit için (1,105),
On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Yapılandırma Kanunu hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. Görüldüğü üzere borcun daha kısa sürede ödenmesi halinde borcun bir miktar daha indirilmesi söz konusudur.
KREDİ KARTIYLA DA ÖDEME MÜMKÜN MÜ?
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine Yapılandırma Kanunu kapsamında ödenecek olan alacakların, 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.
YAPILANDIRMA KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE ÖDENMEKTE OLAN BORÇLARIN KALAN KISIMLARI İÇİN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?
Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

Av. Erdoğan KAYA
www.gurselavukatlik.com
Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2017, 16:15

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner4