TARTI ALETLERİ İLE İLGİLİ ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEMLERİ KONULU DUYURU !

TARTI ALETLERİ İLE İLGİLİ ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEMLERİ KONULU DUYURU !
banner43
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARTI ALETLERİ İLE İLGİLİ ÖLÇÜ VE AYAR İŞLEMLERİ KONULU DUYURUSU AŞAĞIDADIR.

SAYIN ESNAF 

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Belediye Merkezi Grup Ölçü ve Ayar Memurları ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından ölçü ve tartı aletlerinin damga yapılmaktadır.

 • Tartı aletlerinin muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında  damgalandığı yıl esas alınır Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar,


Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene; tartı aletinin tipi, markası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı tartı aleti muayene başvuru formuyla; İl müdürlüğümüze,

tarafımızca yetkilendirilen muayene servislerine veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.

         (2) İl müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 1. a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,

 2. b) Diğer tartı aletleri


              (3) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri

            şunlardır:

 1. a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı Pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

 2. b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg' ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;


1- Masa terazileri,

2- Asma teraziler,

3- Tek kollu kantarlar,

4- İbreli teraziler.

 (4) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 1. a) Otomatik tartı aletleri,

 2. b) Pazar yeri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri

 3. c) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri. 1. Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kişilerden olup olmadığını https://msurapor.sanayi.gov.tr/ internet adresinden kontrol ediniz, 1. Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına ve Muayene Damga Servislerine  müracaat edilmesi ve muayene gününü belirleyen bir belge alınması gerekir. Söz konusu belgenin,  ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi zorunludur. 1. Muayene başvurusunda tartı aletinin bulunduğu il esastır. Yetkili muayene servisi aşağıda belirtildiği şekilde muayene hizmeti verir.

 2. Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi/servisleri bulunması durumunda, kullanıcı sadece o ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvuru yetkili muayene servisi başvurusunu almak zorundadır.

 3. Birden fazla sınır illerinde yetkili muayene servisi/servisleri varsa, kullanıcı istediği sınır ildeki yetkili muayene servisine yapabilir. Başvurunun kabulü ise başvurulan yetkili muayene servisinin tasarrufundadır.” 1. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. 1. Damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 15’nci  maddesinin (c) bendi uyarınca 1.835,00 TL. (Binsekizyüzotuzbeş Türk Lirası) idari para cezası uygulanır ve ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.


“Periyodik muayene için başvurulan ölçü ve ölçü aletlerinin aynı yıl içerisinde muayenelerinin yapılarak  damgalanması gerekir.”

İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerini kullanmayınız.

 

Yeni alacağınız tartı aletlerinde CE ve M  işaretlerini taşıyıp taşımadığını ve  Garanti Belgesinin olup-olmadığını kontrol ediniz.

Kanun gereği istenilen periyodik muayene işlemleri yaptırmak için;

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Belediye Grup Ölçü ve Ayar Memurluklarına  ve Muayene ve Damga Servislerine  28.02.2017 tarihine kadar başvurunuz.                  

SAYIN ESNAF 

Mağdur olmamak ve mağdur etmemek için kanunda öngörülen işlemleri zamanında yaptırınız. Yukarıda adı geçen yetkili makamlara sorunlarınızı iletmekten çekinmeyiniz.

İşlerinizde başarılar dileriz.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2017, 17:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner4