AK Partili Baybatur, tek tek açıkladı!

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sağlıkta şiddet olaylarından, malpraktis rücu davalarına, sağlık çalışanlarının özlük haklarından maaş artışına kadar hükümetin sağlık alanında hayata geçirdiği reform niteliğindeki uygulamaları anlattı.

AK Partili Baybatur, tek tek açıkladı!

Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Sağlık çalışanlarına pozitif ayrımcılık yapılarak ilk kez bir meslek gurubuna yönelik işlenen suçlar katalog suç haline getirildi.

-Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu Katalog suçlar arasına alındı. Buna göre “Sağlık çalışanını kasten yaralama”, Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocuklara cinsel istismar, uyuşturucu imali, suç örgütü kurma, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, silah kaçakçılığı, kasten orman yakma ve terör suçlarıyla birlikte tutuklama nedeni sayıldı.

-Eğitim hastanelerimize X ray cihazı tedarikine 3 ay önce başlandı. Süreç hızlandırılarak kısa sürede yaygınlaştırılacak.

Hekimlerimiz, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu.

Sağlık personelinin soruşturulması ve malpraktis davalarında doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin düzenlemede radikal bir değişikliğe gidildi.

-Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kuruldu.

 -Kamu ve özel sektörde görev yapan sağlık personelinin tıbbi uygulamaları konusunda soruşturma izni yetkisi Mesleki Sorumluluk Kuruluna bırakıldı.

-Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecek.

-Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabi olacak. Kurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecek."

-Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu işlemi uygulanmayacak.

-Tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık personeline rücu edilmesi; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.

-Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecek.

Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.

Uzmanlık Eğitiminde yaşanan sorunlar ortadan kaldırıldı.

-Üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimine devam eden asistanların ek devlet hizmeti ve borç senedi yükümlülükleri ortadan kaldırıldı.

-2022 yılından itibaren bütün uzmanlık öğrenci kadrolarının Sağlık Bakanlığı tarafından tahsisi sağlanarak Üniversitelerin kadro kısıtlılığı aşıldı.

-TUS sınavlarında ÇEP sorularının oranı yükseltildi. Kontenjanlar artırıldı.

-Asistanlara ayda 8’den fazla nöbet tutmasına ve nöbet sonrası sağlık hizmetine katılmasına yasaklama getirildi. Böylece nöbet sonrası istirahat garanti altına alındı.

Hekimlere özel Emeklilik düzenlemesi hayata geçirildi.

-2018 yılında atılan ilk adımla Tabip ve diş tabiplerinin emeklilik maaşları, aynı derece ve kademedeki emekli memurlardan farklılaştırıldı.

-Mayıs 2022’de yapılan değişiklikle Ek göstergeler yükseltildi. Böylece emeklilik ödemeleri ve tazminatları önemli oranda artırıldı.

-Ayrıca bu düzenleme 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsadı. Hekimler Sosyal Güvenlik rejimi dışına çıkarılarak, ödenen pirimden bağımsız emekli aylığına kavuştu.

Maaş ve Ek Ödeme

-Sağlık çalışanlarına Döner sermayeden ödenen sabit ek ödeme, Merkezi yönetim bütçesine aktarılarak maaşa eklendi.

-Ek ödeme hesabında hastane geliri yerine tüm döner sermaye geliri esas oldu. Bakanlık hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanlarının ek ödeme alması garanti altına alındı.

-Döner sermayeden ek ödeme tavanları tüm personeli kapsayacak şekilde artırıldı.

-Sabit ödemenin maaşa eklenmesi ve döner sermaye ek ödeme tavanlarının artırılması Üniversite hastanelerini de kapsadı.

-Adli Tıp Kurumu çalışanlarında da sabit ek ödeme maaşa eklendi.

-Sözleşmeli kadro sayısı artırıldı. Sözleşmeli çalışma yaygınlaştırılarak uzman hekimlerin kamuda teşviki sağlandı. İhtiyaç olan hastanelerde tüm uzman hekimlerin sözleşmeli olmasının önü açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner4