Milletvekili Kıvırcık, "Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz"

TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık söz aldı.

Milletvekili Kıvırcık, "Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Semra Kaplan Kıvırcık, "Gelecek Nesillere Enerjide de Tam Bağımsız, Güçlü Bir Türkiye Bırakmak İçin Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Kıvırcık, "Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunun güçlendirilmesi, maden kaynaklarımızın etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve madenciliğin verimli noktalara taşınması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır." dedi.

Enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması, Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılması ve tabii kaynakların daha etkin ve verimli olarak değerlendirilmesi ile mümkün olduğunu belirten Kıvırcık,

"Enerji ve tabii kaynaklar alanında uluslararası sektörel piyasa dinamikleri yanısıra Milli Enerji ve Maden Stratejilerimiz de göz önünde bulundurarak enerjinin, nihai tüketiciye sürekli, sürdürülebilir, çevre ile uyumlu, kaliteli, güvenli ve en düşük maliyetlerle arzı ile enerji temininde kaynak çeşitlendirilmesi amacımızdır. Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunun güçlendirilmesi, maden kaynaklarımızın etkin bir şekilde değerlendirilmesi ile madenciliğin verimli noktalara taşınması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Ülkemizin enerji arz güvenliği noktasındaki risklerinin bertaraf edilmesi adına yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretiminin artırılması gerekmektedir.

Her türlü yeraltı zenginliğinin merkezinde yer alan ülkemiz maalesef yerli ve milli bilinçten yoksun idareler ile büyük zaman kaybetmiş, bu zenginliklerden olması gerektiği kadar istifade edememiş, yıllarca bunun sıkıntısını çekmiştir.

Bugün Karadenizde, Akdenizde, Anadolunun çeşitli yerlerinde yerli/milli imkanları seferber etmek suretiyle yeni enerji kaynaklarını ortaya çıkarma çabamızın temelinde işte bu hedef ve ihtiyaç yer almaktadır. önemli ve verimli keşif haberleri geldikçe vatandaşımız ve sanayimiz enerjiyi daha hesaplı şekilde kullanma imkanına kavuşacak, öte yandan buradan elde edilecek kazancın her kuruşu milli ekonomimize ayrıca güç katacaktır. Bu doğrultuda Gazi Meclisimizde görüşülmekte olan Kanun Teklifi ile de uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır.

Kanun teklifi ile yapılan değişiklikler ile Ruhsat bedelinin zamanında ödenememesi halinde ilgili kanun ile belirlenen aylık gecikme zammı oranında ödeme yapmak sureti ile ruhsat bedellerini yatırma imkanı sağlanmakta;  Yine hali hazırda Maden Kanuna göre ve maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda borcun bulunmaması şartı devam ederken, terk, geçici tatil, patlayıcı madde, pasa döküm alanı gibi 18 kalemde ruhsat imtiyazına bağlı işlemlerin yürütülmesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacı ile vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması şartı kaldırılmaktadır. Ayrıca TTK ve TKİ’ye ait ruhsatların devri halinde, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden mevcut izinlerin devamı ile üretimin sürekliliği sağlanmaktadır."diye konuştu.

Konuşmasında, Türkiye'nin enerji alanında tarihteki en büyük keşiflere imza attığına dikkat çeken Kıvırcık, 

"Güçlü Türkiye idealine, her alanda olduğu gibi enerjide de yerli kaynaklarımızla, kendi imkan ve teknolojimizle yürüyebileceğimizin bilincindeyiz. Yerli ve millî imkânlarla hareket ettiğimiz için başarıya ulaştık. Enerji alanında ülkemizin tarihindeki en büyük keşiflere imza attık. Şunu da özellikle ifade etmek isterim ki; bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar, atılan tüm adımlar daha büyük hedeflerin temelini teşkil etmektedir. Sahada atılan adımların önünü açmak, işleyişi hızlandırmak adına yapılacak bu düzenlemenin son derece büyük katkıları olacağına yürekten inanıyorum. Doğal Gaz Piyasası Kanununda yapılan değişiklikler ile Doğal gaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefiyle, yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi,  boru hatlarının ulaşmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelere de doğal gazın ulaştırılabilmesi, acil durum ve kriz anlarında tüketicilerin doğal gaz arz sürekliliğinin sağlanabilmesiyle doğal gaz arz güvenliği ile sürekliliğinin devam ettirilmesini amaçlıyoruz."dedi.

Kıvırcık, konuşmasını şöyle sürdürdü,

"Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklik ile BOTAŞ tarafından yapılacak doğal gaz alımlarının istisna kapsamına alınması ile tüm Türkiye enerji piyasasını olumsuz etkileyen kış aylarında doğal gaz kaynaklı yaşanması muhtemel kesinti ve kısıntıların bertaraf edilebilmesi, sistem ve arz güvenliğinin sağlanması kolaylaştırılmaktadır.  

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda yapılan düzenleme ile de 30/06/2021’den sonra yürürlüğe girecek olan YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki destek fiyat ve destek kapsamı ile ilgili düzenleme yapılmış, bu sayede çevre dostu, doğadaki kaynakların değerlendirilmesi ile elde edilen ve ülkenin ekonomik kalkınmasına yardımcı olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının artırılması, yaygınlaştırılması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Milletimizin duası ve inancıyla enerji alanında da Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hep birlikte daha büyük hedeflere ilerlemeye, geleceğe imza atmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere enerjide de tam bağımsız, güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya, Ecdanın mirasına sahip çıkmaya, milletimizin gönlünü fethetmeye devam edeceğiz. "

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner4