TAŞERON İŞÇİLERE YURTTAŞ'TAN MÜJDELİ HABER

TAŞERON İŞÇİLERE YURTTAŞ'TAN MÜJDELİ HABER
muzaffer_yurttas_mujdeli_haber

AK Parti Manisa Milletvekili ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Muzaffer Yurttaş Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edilen ve TBMM genel kurulun da görüşmelere başlanan yasa tasarında taşeron firmalarda çalışan işçilere yönelik kapsamlı bir düzenlemenin yapıldığını söyledi.

Yurttaş yaptığı açıklamada düzenlemeye ilişkin ise şunları söyledi; “Taşeron firmalarda çalışan işçi kardeşlerimizin haklarını temin noktasında yasal yönden bazı aksaklıklar yaşanmaktaydı. Yapılacak olan yasal düzenlemeyle, maaş ödenmesinin garanti altına alınması başta olmak üzere, izin süreleri, kıdem tazminatı hakları, iş garantisi gibi sorunlarına köklü çözüm getirilmiş olacak. Plan ve Bütçe komisyonunda görüşmeleri tamamlanıp kabul edilerek genel kurulda görüşmelerine başlanan ve kamuoyunda torba kanun olarak bilinen yasa tasarına eklenen maddeyle çözüme kavuşturulması sağlanacaktır” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, yapılan düzenlemenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“İşçilerin maaşları teminat altına alınıyor: İşverenler, taşeron firmalara yani alt işverenlere iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır.

İşçilerin Yıllık izinleri garanti altına alınıyor: Taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa izin süreleri işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır.

Kıdem tazminatları konusu: Torba Yasa ile taşeron firmalarda çalışan işçilerin kıdem tazminatları konusundaki düzenlemeler işçilerin yararına olarak düzenlenmiştir.

Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan işçilerin çalıştıkları süre, firmanın değişmesinden bağımsız olarak kıdem tazminatında dikkate alınacak ve kamu kurumu tarafından işçiye ödenecektir.

Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerin kıdem tazminatında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacak ve kıdem tazminatı çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir.

Aynı alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebiyle kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak çalıştığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir.

Taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir: Kamu kurumları açısından taşeron çalıştırılabilecek yardımcı hizmetlerin hangileri olduğu yargı kararları da dikkate alınarak işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.

İşçiler görevleri dışındaki işlerde çalıştırılamayacaktır: Taşeron işçiler görevlendirildikleri hizmetler dışında başka görevlerde çalıştırılamayacaktır. Aksi durumlarda idari para cezaları verilecektir. Her işçi kendisinin görevi olan işlerde çalıştırılacak, angarya ve mobinge izin verilmeyecektir.

Kamu kurumlarındaki alt işverenlerin yetki vermesi kaydıyla toplu sözleşme merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından yürütülecek bu durumda ortaya çıkacak fiyat farkı ilgili idare tarafından karşılanacaktır.

Süreklilik arz eden ihaleler 3 yıllığına yapılacak: Kamuda süreklilik arz eden işlerin ihalesinin üç yıllık bir süre için yapılacağı düzenlenmektedir. Böylece, taşeron işçilerinin bir yıldan düşük ihaleler nedeniyle İş Kanunundan doğan hak kayıpları önlenmektedir. İzin, kıdem tazminatı gibi hususlarda özlük hakları garanti altına alınmış olacaktır.

Taşeron işyerlerine ilişkin iş müfettişlerince hazırlanan raporlara yapılacak itirazlar için süre 6 günden 30 güne çıkarılmış ve itiraza ilişkin dava süresi 4 ay olarak belirlenmiş, temyiz yolu da açılmıştır.

Bu düzenlemelerin taşeron işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kurumlarımızda çok verimli bir çalışma yürüten, kurumların personeli ile bir ekip çalışması içinde çalışan, alın tereleri ile eş ve çocuklarının rızıklarını kazanmaya çalışan işçilerimizin kazandıkları tüm ücretler analarının ak sütü gibi helaldir. Tüm işçilerimizi saygı ile selamlıyorum ve bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.
Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2014, 10:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner4